ŽUPANIJSKI NATJEČAJI ZA UDRUGE

Splitsko-dalmatinska županija 14. rujna je objavila javne pozive za predlaganje javnih potreba u područjima sporta, kulture i tehničke kulture za 2021. godinu.
Za javne potrebe u području sporta osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za s planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Županiju, za manifestacije od revijalnog i memorijalnog značaja te za provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta. Zainteresirane jedinice lokalne samouprave mogu poslati svoje prijedloge za sve tri namjene, a ostali zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge samo za provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.
Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za muzejsku, izdavačku i glazbenu djelatnost, za zajednice tehničke kulture te za podršku kulturnim programima i aktivnostima.
Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje prijedloge Splitsko-dalmatinskoj županiji na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Split, Domovinskog rata 2/IV. Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave.
U javnim pozivima naglašeno je kako prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2021. godini.
Skip to content