ŽUPANIJA NOVČANO POMAŽE OBITELJI S VIŠE DJECE NA ŠKOLOVANJU

Županija splitsko-dalmatinska objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu ‘Budi tu – tu je tvoj dom’.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu novčanih sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije, a u svrhu provođenja demografskih mjera, aktivnost ‘Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju’ (Zagora i otoci) za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu, aktivnost ‘Pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju’ (1., 2. i 3. skupina Indeksa razvijenosti JLS) za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu.

REDNI BROJ II: Gradovi: Sinj, Imotski, Vrgorac, općine: Dicmo, Dugopolje, Zadvarje, kopneni dio SDŽ-a – naselja s područja općine Marina: Blizna Gornja, Blizna Donja, Mitlo, Rastovac, Vinovac, Dograde, Gustirna, Pozorac, Vrsine, Najevi; dio naselja općine Klis: Brštanovo, Dugobabe, Korušće, Konjsko, Nisko, Prugovo, Veliki Broćanac, Vučevica; dio naselja sa područja zaleđa grada Omiša: Blato na Cetini, Čišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Naklice, Nova Sela, Ostrovica, Podašpilje, Podgrađe, Putišići, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Svinišće, Trnbusi, Tugare i Zvečanje; dio naselja sa područja općine Seget: Prapatnica, Bristivica, Ljubitovica, Seget Gornji; Otočni dio SDŽ-a – naselja: Otok Brač: naselja s područja općine Pučišća: Gornji Humac i Pražnice; naselja sa područja općine Nerežišća: Donji Humac i Dračevica; naselje sa područja općine Postira: Dol; naselje sa područja grada Supetra: Škrip; naselje iz općine Selca: Novo Selo -zaleđe, Otok Hvar: naselja sa područja grada Starog Grada: Dol, Selca kod Starog Grada, Vrbanj, Rudina; naselja sa područja općine Jelsa: Gornji Humac, Pitve, Poljica, Svirče, Vrisnik, Zastrižišće, Gdinj, te naselja sa područja grada Hvara: Brusje, Malo Grablje, Velo Grablje, Otok Vis: naselja sa područja grada Komiže: Borovik, Duboka, Oključna, Podhumlje, Podšpilje, Žena Glava; naselja sa područja grada Visa: Brgujac, Dračevo Polje, Marinje Zemlje, Plisko Polje, Podselje, Podstražje; Otok Šolta: naselja sa područja općine Šolta: Donje Selo, Srednje Selo, Gornje Selo, Grohote.

Prijavitelji iz gradova, općina i naselja pod rednim brojem II. ostvaruju mogućnost na:
A) Mjesečnu naknadu ukoliko imaju troje i više djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i to:
• 500,00 kn/mj odnosno 66,36 €/mj za troje djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
• 600,00 kn/mj odnosno 79,63 €/mj za četvero djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
• 700,00 kn/mj odnosno 92,91 €/mj za petero i više djece u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja ili

B) Mjesečnu naknadu ukoliko imaju četvoro ili više djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i to:
• 600 kn/mj odnosno 79,63 €/mj za četvero djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokogobrazovanja
• 700 kn/mj odnosno 92,91 €/mj za petero i više djece u sustavu osnovnog, srednjeg i visokogobrazovanja

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Bespovratna sredstva mogu se dobiti pod uvjetom:
– da prijavitelj/ica ima troje i više djece koji se redovito istovremeno školuju u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanjaRH
– da prijavitelj/ica ima četvero i više djece koji se redovito istovremeno školuju u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u RH
– da prijavitelj/ica nemaju dugovanja prema Proračunu Splitsko-dalmatinske županije
– da prijavitelji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije u gradovima, općinama i naseljima i to kako je navedeno pod točkom 4. ovog Javnog poziva

Prijave se podnose na obrascima koji se nalaze u prilogu Javnog poziva i njegov su sastavni dio, zajedno s propisanom dokumentacijom, u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu Splitsko –dalmatinske županije (ili direktno u Pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije): SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT, DOMOVINSKOG RATA 2, 21 000 SPLIT, (PRIJAVA NA JAVNI POZIV za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera za pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja i pomoći obiteljima s četvero i više djece na školovanju istovremeno u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2022./23. nastavnu/akademsku godinu – BUDI TU – TU JE TVOJ DOM).

Za prijavu na Javni poziv treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
– ispunjen i potpisan obrazac prijave za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1 – Prijava);
– preslika osobne iskaznice prijavitelja/ice;
– potvrdu MUP-a o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva ne stariju od šest mjeseci;
– dokaz o statusu redovitog učenika/učenice odnosno studenta/studentice za svako dijete u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja (potvrda škole/fakulteta/učilišta ) za nastavnu/akademsku godinu 2022./23;
– rodne listove za svakoga učenika/učenicu/studenta/studenticu (ne starije od 6 mjeseci) koji su u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u nastavnoj/akademskoj godini 2022./23. (original ili kopija)
– čitljivu potvrdu IBAN broja tekućeg ili žiro računa u banci prijavitelja (fotokopija ugovora o otvaranju računa ili potvrda banke o IBAN broju računa) – **prijavitelj koji prilaže zaštićeni račun dužan je dostaviti G1 i G2 obrazac kojeg izdaje Fina (Fina će zahtijevati OIB Splitsko-dalmatinske županije ”40781519492”)
– OIB prijavitelja (potvrda o OIB-u ili dokument na kojem je jasno vidljiv OIB prijavitelja)
– izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (Obrazac 2 – Izjava) da prijavitelj/ica jamči da nema dugovanja prema Proračunu Splitsko-dalmatinske županije

Javni poziv otvoren je od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) od 09. studenog 2022. do 30. studenog 2022. godine.

Bespovratna sredstva po ovom Javnom pozivu dodijelit će se prijaviteljima koji ispune uvjete poziva.

Jednokratna utvrđena naknada iz točke B pod rednim brojem I. prijavitelju će biti isplaćena najdalje do 31. siječnja 2023. godine

Mjesečne utvrđene naknade iz točke A pod rednim brojem I. i točaka A i B pod rednim brojem II. prijavitelju će biti isplaćene u dva obroka i to:
• za četiri mjeseca 2022.godine (rujan-prosinac) do 15. veljače 2023. godine
• za preostalih šest mjeseci u 2023. godini (siječanj-lipanj) do 30. travnja 2023. godine

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e – adrese ili pozivom na broj telefona: vinko.knezovic@dalmacija.hr 021/400-187, marina.tomasdekic@dalmacija.hr 021/400-170, jelena.buljanvukelja@dalmacija.hr 021/400-183

Skip to content