ZAŽELI IV – UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI

ZAŽELI IV – UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Grad Vrlika u okviru projekta: „Zaželi – poželi ostati u Vrlici “, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0446, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus objavljuje trajni javni poziv za iskaz interesa radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti.

Kao korisnici mogu se prijaviti slijedeće osobe:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)
• koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

 – za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

 – za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

CILJNA SKUPINA (II):

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

• koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema
propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Dokumentaciju pogledajte na poveznici:

Kontakt za više informacija:
Nikola Turudić, voditelj projekta
Adresa ureda: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika
 Mob: +385 95 596 4767
e-pošta: vrlikazazeli2@outlook.com Web: www.vrlika.hr

Skip to content