ZA IZRADU DOKUMENTACIJE UTVRDE PROZOR 250 TISUĆA KUNA

U srijedu 23. svibnja 2018. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, zajedno s predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, potpisala je 264 ugovora ukupne vrijednosti 57 milijuna kuna za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvojne lokalne EU projekte.
Ugovori su potpisani prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova koji je pokrenut kao potpora jedinicama lokalne i područne samouprave u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava.
„Najviše EU projekata dolazi s regionalne i lokalne razine i upravo ste Vi naši glavni partneri u kreiranju i provedbi politike ravnomjernog razvoja. Ono što je iznimno bitno i u čemu ćemo ustrajati jest stvaranje baze i zalihe kvalitetnih projekata kako bismo doista mogli upravljati razvojem i usmjeravati sredstva tamo gdje su najpotrebnija“, rekla je prilikom potpisivanja ministrica Žalac. Osim toga, ministrica Žalac istaknula je važnost stvaranja zalihe projekata i u svrhu planiranja iduće financijske perspektive kako bi programi odgovarali stvarnim potrebama terena.
Ministarstvo ovim programom želi pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju, prvenstveno slabije razvijenih područja putem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte, utemeljene na strateškim razvojnim dokumentima, a sredstva programa u iznosu 120 milijuna kuna osiguravaju se na proračunskoj poziciji Fonda za regionalni razvoj kroz tri proračunske godine.
Na Poziv za iskaz interesa prijavljeno je ukupno 578 projektnih prijedloga, 353 projekta komunalne infrastrukture i 225 projekata socijalne infrastrukture, a sredstva su dodijeljena za 264 najkvalitetnija projekta koje je moguće kandidirati ili na ESI fondove još u ovoj financijskoj perspektivi ili na druge trenutno raspoložive financijske mehanizme. Ostali projekti sukcesivno će se pripremati i koristit će kao podloga za programiranje novog proračunskog razdoblja.
 
Gradu Vrlici odobren je projekt “Izrade projektno-tehničke dokumentacije za obnovu utvrde Prozor”, a iznos koji će sufinancirati Ministarstvo iznosi 250.000,00 kuna.
Naime, Grad Vrlika će spomenutim projektom izraditi:
1. Konzervatorski elaborat u kojemu će biti definiran osnovni koncept prezentacije arheologije i smjernice za rekonstrukciju dijela postojećeg stanja utvrde;
2. Idejni arhitektonski projekt za prezentaciju kompleksa temeljen na povijesno prostornoj analizi iz Konzervatorskog elaborata;
3. Idejni projekt konstrukcije, Idejni projekt elektroinstalacija sa projektom gromobrana, Idejni projekt odvodnje oborinskih voda te projekt vodovoda i kanalizacije;
4. Idejno rješenje prilaznog platoa, te prikaz urbane opreme i info punkta sa naplatom ulaznica;
5. Glavni projekt (Projekt arhitekture, Projekt konstrukcije, Projekte komunalne infrastrukture).
Skip to content