VRLIKA NABAVILA MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Građani će moći, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.
Eko Vrlika d.o.o. će korisnike naknadno obavijestiti o rasporedu lokacija i radnom vremenu organiziranog prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu.
Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Vrlici.
U ukupno oko 80 spremnika, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u novom mobilnom reciklažnom dvorištu prikupljati će se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava (uključujući i neke vrste opasnog otpada).
Pravnim osobama neće biti dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na mobilnom reciklažnom dvorištu.
Skip to content