VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE GRADA VRLIKE

Dana 20. prosinca 2017. godine u jutarnjim satima održana je terenska vježba civilne zaštite grada Vrlike sa temom o pristupu i ponašanju u uvjetima potresa i požara – prevencija, pripravnost i odgovor. Organizator terenske vježbe je Civilna zaštita grada Vrlike u suradnji sa Crvenim križom grada Vrlike, MUP RH – PP Sinj, DVD Vrlika, Dom zdravlja Vrlika i komunalnom tvrtkom Eko Vrlika, a kordinator vježbe je bio Nikola Uzun – načelnik stožera Civilne zaštite grada Vrlike.
Cilj vježbe je povećati sposobnost i pripremiti korisnike i civilno stanovništvo na moguće nepredvidive događaje poput elementarnih nepogoda – poplava, potresa, požara velikih razmjera i dr. te kako dati odgovor na iste.
Tijekom vježbe provedene su aktivnosti :
– osiguranje prostora
– evakuacije
– spašavanja
– pružanja prve pomoći
– gašenje vanjskog požara
– evidencija, psihološka pomoć, zbrinjavanje
– upoznavanje sa vozilima i opremom interventnih službi

Također, vježbi su pristovali sa velikim interesom i učenici Osnovne škole Milan Begović – Vrlika te dječiji vrtić Zvončić kojima je održano kratko predavanje o istom (potresi, požar, PP) te prezentirano gašenje vanjskog požara od strane DVD-a Vrlika kojeg su pratili sa izrazitim zanimanjem. Nakon održane vježbe, sudionici su nastavili druženje.

Skip to content