Utvrde

GLAVAŠ – DINARIĆ

Glavaš je srednjovjekovna ruševna utvrda sjeveroistočno od Vrlike. Sagrađena je u 15. st., kad se nazirala opasnost od prodora Turaka. Mletačke karte iz 18.st. bilježe ga pod nazivom Dinarić. Dinarić stoji pod samom Dinarom i do njega se stiže odvojkom s magistralne ceste Vrlika – Knin u Kijevu.


VRLIČKI PROZOR – GRADINA

Gradine su uvijek ostaci nekadašnjih utvrda i nijemi svjedoci naše povijesti.

Takva je i gradina – vrlički Prozor.

Uslijed učestalih prodora Turaka kroz klanac Uništa na vrlički prostor, stanovnici središta Vrh Rike  ne mogu se nositi s nadmoćnijim neprijateljem pa se sklanjaju u utvrđenu Gradinu (castrum Werhlychky). Kralj Ladislav Napuljski 1406. darovao je splitskom hercegu Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću grad Prozor a ovaj ga je utvrdio u sklopu priprema za obranu od Turaka.

S vremenom dolazi do potpunog preseljenja stanovništva iz starog centra Vrh Rike pod utvrdu Prozor i na novo naselje prenosi se naziv ranijeg sjedišta – Vrlike. Godine 1416. umire vojvoda Hrvoje kojeg nasljeđuje njegov sin Balša Hercegović koji nema moć i utjecaj kao njegov otac. Prozor je nakon toga pripao Ivanišu Nelipcu, a nakon njega Ivanu Frankopanu. Godine 1421. hrvatsko-ugarski kralj Žigmund Luksemburški darovao je Vrliku Mlečaninu Mihači Nikolinu Vitturiju. Još od 1425. prodiru turske čete u ovaj kraj a u potpunosti ga osvajaju 1522. godine  te drže pod svojom dominacijom sve do 1688. godine. Bijaše to teško razdoblje za vrlički puk.

Pogled s vrličkog Prozora vrijedan je truda uspona – Vrlika na dlanu, u jezeru Peruča ogleda se nebo, a zelena Cetina teče stoljetni koritom oplođujući polje koje daje hranu.

Skip to content