UREĐENJE PARKIRALIŠTA U VRLICI

Grad Vrlika objavljuje postupak jednostavne nabave: Uređenje parkirališta ispred Osnovne škole Milana Begovića u Vrlici.
Upute ponuditeljima za sastavljanje ponude s pripadajućom dokumentacijom mogu se pogledati u privitku.
Ovaj postupak jednostavne nabave također se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave na sljedećoj stranici: https://eojn.nn.hr/ 
Skip to content