UPIS DJECE U VRTIĆ

UPIS DJECE U VRTIĆ

zvono

DANA 22.03.2015.G. NA 29.SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA DONESENA JE ODLUKA O POČETKU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ.
UPISI  U  DJEČJI  VRTIĆ  ZA  PEDAGOŠKU  GODINU  2015./2016.G. ZAPOČINJU  DANA 25.05.2015. I  TRAJAT ĆE DO 15.06.2015. G.
U VRTIĆ SE MOGU UPISATI DJECA KOJA DO 01.09.2015.G. NAVRŠAVAJU TRI GODINE ŽIVOTA.
Prijavi priložiti :
1.   Rodni list
2.   Lječničko uvjerenje
3.   Dokaz o statusu roditelja:
– za zaposlene potvrdu poslodavca ili potvrda sa HZMO-a
– za roditelje studente potvrdu visoko školske ustanove
4.  Fotokopije osobnih iskaznica oba roditelja
5.  Ostale podatke radi utvrđivanja prioriteta upisa :
– rješenje o 100% invalidnosti iz Domovinskog rata (za djecu invalida )
– potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (za djecu zanemarene roditeljske brige, djecu samohranih roditelja ,te djecu koja žive u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima)
– fotokopije rodnih listova druge djece u obitelji ukoliko imate više od troje djece.
Skip to content