UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ

DANA 11.05.2017.G. NA 37. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA DONESENA JE ODLUKA O POČETKU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ. UPISI  U  DJEČJI  VRTIĆ  ZA  PEDAGOŠKU  GODINU  2017./2018.G.
ZAPOČINJU  DANA   22.05.2017. I  TRAJAT ĆE DO 20.06.2017.G. U VRTIĆ SE MOGU UPISATI DJECA KOJA DO 01.09.2017.G. NAVRŠAVAJU TRI GODINE ŽIVOTA.
Prijavi priložiti :
1.      Rodni list
2.      Lječničko uvjerenje
3.      Dokaz o statusu roditelja:
•    za zaposlene potvrdu poslodavca ili potvrda sa HZMO-a
•    za roditelje studente potvrdu visoko školske ustanove
4.   Fotokopije osobnih iskaznica oba roditelja
5.   Ostale podatke radi utvrđivanja prioriteta upisa :
•    rješenje o 100% invalidnosti iz Domovinskog rata (za djecu invalida )
•    potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb (za djecu zanemarene                 
roditeljske brige, djecu samohranih roditelja ,te djecu koja žive u                              
teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima)
•    fotokopije rodnih listova druge djece u obitelji ukoliko imate više od troje djece.

Skip to content