UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ

DANA 06.04.2018.G. NA 43. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA DONESENA JE ODLUKA
O POČETKU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ.
UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.G.
ZAPOČINJU DANA 03.05.2018. I TRAJAT ĆE DO 31.05.2018.G.
U VRTIĆ SE MOGU UPISATI DJECA KOJA DO 01.09.2017.G.
NAVRŠAVAJU TRI GODINE ŽIVOTA.

Prijavi priložiti :
1. Preslik rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za dijete te za ostalu maloljetnu djecu u obitelji,
2. Presliku osobnih iskaznica oba roditelja,
3. Potvrdu lječnika o obavljenom sistematskom pregledu i procijepljenosti djeteta,
4. Dokaz o statusu roditelja:
• za zaposlene potvrdu poslodavca ili potvrda sa HZMO-a
• za roditelje studente potvrdu visoko školske ustanove
5. Preslike dokaza o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu (npr.Potvrda o statusu HR VI, medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama,samohrani roditelji,potvrda o primanju doplatka za djecu).

Skip to content