SUBVENCIONIRANJE VETERINARSKIH USLUGA

Obavještavaju se svi korisnici veterinarskih usluga koji koriste usluge Veterinarske ambulante Hrvace da je od 1. ožujka 2016. godine na snazi Ugovor o mjesečnoj naknade za usluge dežurstva i dolaska na poziv korisnicima veterinarskih usluga s područja Grada Vrlike sklopljen između Grada Vrlike i Veterinarske ambulante Hrvace.
Ovim Ugovorom Grad Vrlika se obvezuje mjesečno subvencionirati dio troškova veterinarskih usluga na način da će Grad Vrlika pokrivati troškove dolaska veterinara iz Hrvaca, a koje su do sada uz troškove liječenja životinja plaćali korisnici. Sklapanjem ovoga ugovora korisnici će ubuduće uz troškove liječenja životinja plaćati samo dolazak veterinara iz Vrlike do njihove kuće, a ne kao do sada iz Hrvaca.
O možebitnom nepridržavanju ovoga Ugovora od strane Veterinarske ambulante Hrvace molimo Vas da nas obavijestite na telefon: 827-023.
Skip to content