STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U LAG-u

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U LAG-u

lag grb

Dana 19.03.2015. Lokalna Akcijska Grupa “Cetinska krajina” objavljuje natječaj za radno mjesto:
DIPLOMIRANI EKONOMIST/DIPLOMIRANA EKONOMISTICA – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA; sukladno odrednicama programa stručnog osposobljavanja.
Prijave zainteresiranih se primaju pismenim putem zaključno s datumom 27.03.2015. , na adresu:
-Lokalna Akcijska Grupa “Cetinska krajina”; Put Petrovca 12, 21230 Sinj- .
Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
1. Životopis
2. Preslik osobne iskaznice
3. Dokaz o stručnoj spremi -VSS iz područja ekonomije (preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju)
4. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. Dokaz da poznaje jedan svjetski jezik (engleski -svjedodžba, potvrda ili pisana izjava)
6. Uvjerenje HZZ o dužini prijave u evidenciju nezaposlenih (na evidenciji duže od 30 dana- potvrda ne smije biti starija od mjesec dana)
7. Motivacijsko pismo

Za sva daljnja pitanja obratite se: tomislav.klaric@lag-ck.hr, 099 387 8181

Skip to content