STRATEGIJA I PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) Grad Vrlika objavljuje Nacrt Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vrlike za razdoblje od 2020. do 2026. godine i Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Vrlike za 2020. godinu, radi savjetovanja s javnošću te dostave prijedloga i mišljenja.
Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana objave na službenoj stranici Grada Vrlikw www.vrlika.hr  u pisanom obliku na adresu: Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika ili na procelnik@vrlika.hr.
Skip to content