SOLARNI PARK KOSORE

SOLARNI PARK KOSORE

 

 

Grad Vrlika je poslao projektnu prijavu na natječaj Ministarstva RR i EU Fondova u okviru Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija. Riječ je o projektu izgradnje Solarnog Parka „Kosore“ u okviru RZ Kosore.
Planirana je izgradnja 7 manjih fotonaponskih elektrana na tlu ,(svaka snage 300 kW), izgrađenih korištenjem danas najnaprednije fotonaponske tehnologije, pri čemu će svaka elektrana bila izgrađena na drugoj tehnologiji, a izgradnjom 7 takvih elektrana obuhvatit će se sve danas postojeće fotonaponske tehnologije na jednom mjestu. Po tome bi ovaj solarni park bio jedinstven u RH, ali i široj regiji. Cilj projekta je razvijati Vrličku razvojnu lokalnu agenciju d.o.o. ( Vrla d.o.o.) kao energetsku razvojnu agenciju za  razvoj gospodarstva i poduzetništva kroz poticanje i privlačenje investicija povezanih s OIE, te  povezivanje gospodarstva i poduzetništva s visokoobrazovnom i istraživačkom zajednicom u cilju stvaranja centra znanja o OIE u RZ Kosore. Solarni park Kosore služit će Razvojnoj agenciji grada Vrlike, Vrla d.o.o. i kao sredsvo  za privlačenje visokoobrazovno-istraživačke zajednice u područje RZ Kosore, tako što bi na Solarnom parku Kosore ta zajednica mogla provoditi programe obrazovanja studenata te primjenjenog istraživanja u području OIE, s naglaskom na fotonaponske tehnologije. Koncentracija ovako specifičnih stručnih znanja u RZ Kosore predstavljala bi plodno tlo za pokretanje poduzetničkih aktivnosti u RZ Kosore povezanih s OIE i sličnim ekološkim i energetski učinkovitim oblicima gospodarske djelatnosti
El. energija dobivena radom elektrana predavala bi se u javnu el. mrežu, jer bi njeno skladištenje bilo skupo i neučinkovito. Novac dobiven prodajom te energije koristio bi se za sljedeće potrebe, po redoslijedu prioriteta:
(1) za operativno održavanje i tehnološko unaprjeđivanje Solarnog parka Kosore kako bi isti trajno (znači kroz sve godine svog tehnološkog radnog vijeka) očuvao status mjesta na kojem se nalaze SVE fotonaponske tehnologije i to NAJNAPREDNIJEG stupnja razvoja;
(2) u cilju bržeg privlačenja investicija u RZ Kosore u  vidu potpore poduzetnicima za električnu energiju. 
Grad Vrlika bi ovim programom na održiv način iskoristio svoje prirodne resurse te se razvio u centar znanja o OIE, potencijalno od nacionalnog interesa, i rasadište s OIE povezanih poduzetničkih aktivnosti.
Rezultati natječaja bit će poznati do kraja lipnja, 2014. godine. Nadamo se da će i ocjenjivači Ministarstva prepoznati kvalitetu projekta i njegov značaj za stanovnike grada Vrlike.

Skip to content