SASTANAK SA MINISTROM HORVATOM

Gradonačelnik Jure Plazonić jučer se sastao sa ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine gospodinom Darkom Horvatom.
Tema radnog sastanka bila je državna imovina koju Grad Vrlika želi oplemeniti kroz gospodarske i demografske projekte.
Projekt stambenog zbrinjavanja mladih tj. osiguravanja komunalno opremljenog zemljišta, namjerava se provesti u Kosorima blizu RZ Kosore te u Koljanima.
Ustupanje parcele u području Dinare uvjet je za izgradnju planinarskog doma “Crvene grede” za koji je Grad već izradio cijelokupnu projektnu dokumentaciju.
Prostori Utvrde Prozor i Vrila Česme (zaštićena kulturna dobra) također treba imovinsko pravno riješiti, a gradska uprava je također izradila potpunu dokumentaciju za obnovu preko EU sredstava, ali nesređeni papiri nas spriječavaju u našim planovima.
Tu je i prostor uz jezero koji jedino ako se prepusti Gradu Vrlici može biti razvijen u glavnu turističku točku na Peručkom jezeru. Usporedbe radi, već Grad preko EU fondova uložio u razvoj preko 400 tisuća eura, a da dobije i direktno upravljanje razvojni planovi bi se ostvarivali i brže.
Skip to content