ROŠKO POLJE

ROŠKO POLJE

Dana 22.06.2014. nedjelja, udruga je imala nastup u Roškom polju u BiH gdje se slavi Sv. Ivan.
KUU je natupala sa 40 članova, najstarijih članova pjevača i plesača starijeg uzrasta.
Udruga je imala program od 15 minuta koji je sadržavao Završno kolo iz opere Ero s onoga svijeta te  diple, vrličku ojkavicu mušku i žensku i vrličko kolo.
Nakon završenog kulturnog programa uslijedila je zabava uz jelo, piće i glazbu.

Skip to content