REDUCIRANJE PROGRAMA POMOĆ U KUĆI

REDUCIRANJE PROGRAMA POMOĆ U KUĆI

ŠTO DONOSI NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Program Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama koji na području Grada Vrlike djeluje od 1. srpnja 2008. godine temeljem Ugovora o suradnji između tadašnjeg Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Vrlike, donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) doživjet će bitne promjene koje će uvelike smanjiti broj korisnika programa. Naime, u dosadašnjem programu koji traje do 30. travnja bilo je uposleno 12 djelatnika-ca od čega 8 gerontodomaćica, tri pomoćna radnika-ce i voditeljica a koji su se brinuli o dvjestotinjak korisnika na način da su im ovisno o njihovim potrebama pomagali u obavljanju njihovih svako dnevnih poslova.

Najčešći poslovi odnosili su se na čišćenje kuća i okućnica, donošenje lijekova, pomoć u ostvarivanje prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu, pripremu drva za ogrijev, čišćenje snijega i druge poslove koje korisnici ne bi mogli sami obaviti. Svaka osoba sa područja Grada Vrlike koja je zbog svoje starosti ili bolesti bila ovisna o pomoći druge osobe bez obzira na svoje socijalne prilike mogla je zatražiti pomoć nakon čega bi bila uključena u program Pomoć u kući kao njegov korisnik a što novim Zakonom neće biti moguće.

Novim zakonom  pomoć u kući priznat će se osobama kojima je zbog svojeg tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a da pri tom ispunjavaju slijedeće uvjete:

– nema mogućnost da joj pomoć osiguraju bračni drug i djeca,
– nema sklopljen ugovor o doživotnom uzdržanju,
– prihod samca ili prihod po članu kućanstva  ne prelazi  1.500,00 kn mjesečno,
– ako je prihod samca ili prihod po članu 1.500,00-2.000,00 kn priznaje se pravo na 50%    
  cijene troškova usluge pomoć u kući.

Također je novina da će Centar za socijalnu skrb izdavati riješenja o ispunjavanju uvjeta za korištenje pomoći iz programa za svaku zainteresiranu osobu čija će se pomoć financirati ili sufinancirati sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih odnosno za svaku osobu čija su mjesečna primanja manja od 2.000,00 kuna po članu domaćinstva. Isto tako novost je da osobe koje su do sada primale sredstva za tuđu pomoć i njegu, istu ubuduće neće moći koristiti ako budu korisnici programa Pomoć u kući.

Možemo se složiti da će odredbe novog Zakona o socijalnoj skrbi uvelike smanjiti broj korisnika programa a samim time i sredstva iz državnog proračuna koja su se do sada izdvajala za program Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. Zaboravljamo pri tom da je socijalna sigurnost i poboljšani uvjeti života kako osobama treće životne dobi tako i mlađim osobama kojima je potrebna pomoć druge osobe pokazatelj socijalne osjetljivosti društva u cjelini.

Skip to content