RADNI SASTANAK SA HEP-om

Gradonačelnik Jure Plazonić sa suradnicima  danas je održao radni sastanak sa predstavnicima HEP-a Ivom Babićem zamjenikom direktora Elektrodalmacije Split i Draženom Šabićem voditeljem pogona Elektrodalmacije u Sinju.
Teme razgovora bile su poboljšanje opskrbe električnom energijom naselja Garjak, Vinalić , Ježević, Kukar i Koljane, ekektrifikacija naselja Otišić i Koljane te problem učestalog iskapčanja potrošača na području cijeloga Grada.
Zaključak sastanka je da će djelatnici HEP-a temeljito pregledati mrežu u gore navedenim naseljima te istu kroz pojačano održavanje pripremiti za nadolazeću zimu, isto tako do kraja godine u Ježeviću će biti ugrađen rastavljač na daljinsko upravljanje koji će omogućiti isporuku električne energije onim naseljima u kojima nema kvara a što do sada nije bio slučaj, također ugradnja rastavljača omogućiti će brzo lociranje kvara na elektroenergetskoj mreži i njegovo otklanjanje.
Opskrba električnom energijom naselja Otišić i Koljane, zaključeno je, ne ide zadovoljavajućom dinamikom najviše zbog velike dužine mreže i veoma malog broja potrošača, no kako je rekao gospodin Šabić do kraja godine biti će gotova potrebna dokumentacija te bi radovi na opskrbi strujom zaseoka Borkovići trebali započeti početkom slijedeće godine.
Završetkom radova na trafostanici u Hrvacama  i planiranih radova na HE Peruča prestali su razlozi za učestalija iskapčanja potrošača s područja našega Grada tako da ih u slijedećem razdoblju nebi trebalo biti.
Skip to content