PROSLAVA SV. SPASA

Proslava Sv. Spasa u Vrhrici (Cetina), župa Vrlika
28. svibnja 2022. godine, subota nakon svetkovine Uzašašća.
10.30 sati procesija, blagoslov polja, sv. misa pred starohrvatskom crkvom Sv. Spasa
Predvodi i propovijeda fra Damir Čikara, župnik Drniša.
Skip to content