PROŠIRENJE GROBLJA SV. PETAR U VRLICI

Obavještavamo građane da je Grad Vrlika izradio dokumentaciju za proširenje groblja Sv. Petra u Vrlici.
Groblje će se širiti na jugoistočnu stranu a predviđene su 84 grobnice sa ukupno 312 ukopnih mjesta (3 grobnice sa 6 ukopnih mjesta, 66 grobnica sa 4 ukopna mjesta, 15 grobnica sa 2 ukopna mjesta).
Pozivamo sve zainteresirane za kupnju da se jave u Gradsku upravu te dostave presliku osobne iskaznice, OIB te se izjasne kakvu grobnicu žele da se može pripremiti predugovor.
Skip to content