PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Poštovane Vrličanke i Vrličani,
Pred Vama se nalazi „Proračun u malom“ Grada Vrlike za 2017. godinu putem kojeg Vam želimo na slikovit i razumljiv način prikazati programe i projekte u koje se planiraju utrošiti proračunska sredstva Grada.
Cilj nam je u 2017. godini očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija od nastavka ulaganja u  gospodarsku zonu“ Kosore“ kako bismo dodatno podigli kvalitetu poslovnog standarda u Zoni. U svezi toga najznačajniji projekt  biti će izgradnja pročistača otpadnih voda kao i daljnja izgradnja komunalne infrastrukture u zoni. Također Grad Vrlika će i u 2017. godini ulagati u  rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju vodovodnog i kanalizacijskog sustava do dodatnih ulaganja u očuvanje kulturnog bogatstva Grada. I dalje ćemo  sufinancirati nabavu udžbenika, financirati prijevoz učenika srednjih škola , lokalni prijevoz, isplaćivati naknade roditeljima za novorođenu djecu, sudjelovati u podmirenju troškova stanovanja i ogrijeva, dodjeljivati subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, ulagati u zaštitu okoliša, vatrogastvo, civilnu zaštitu, šport, udruge i turizam.
Nadalje, moram izdvojiti vrlo važne projekte koje smo aplicirali prema pristupnim EU fondovima , a to je prije svega  izgradanja poslovnog inkubatora, zatim Hotel Vrlika koji bi se trebao graditi iznad našeg nogometnog igrališta , komunalno uređenje ulice Milana Begovića te izgradnja vatrogasnog doma. Dakle, radi se o velikim projektima i vrlo je izgledno da budu odobreni . Napominjem, radi se o značajnim  sredstvima koje bi povukli iz navedenih fondova i sigurno je da će se podići kvaliteta života u našem gradu kao i standard naših građana.
 U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti  i komunikacije sa Vama upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog proračuna s ciljem da putem Vaših prijedloga, ali i kritika usmjerimo proračunska sredstava na dobrobit svih građana Grada Vrlike.

Više pogledajte u privitku.

Vaš gradonačelnik,

Ivan Ćorić

Skip to content