PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE

Poštovane Vrličanke i Vrličani,
Pred Vama se nalazi „Proračun u malom“ Grada Vrlike za 2019. godinu putem kojeg Vam želimo na slikovit i razumljiv način prikazati programe i projekte u koje se planiraju utrošiti proračunska sredstva Grada.
Cilj nam je u 2019. godini očuvati financijsku stabilnost i izvršenje svih planiranih investicija od nastavka ulaganja u gospodarsku zonu“ Kosore“ kako bismo dodatno podigli kvalitetu poslovnog standarda u Zoni, i tako privukli nove investitore. S HEP-om smo sklopili ugovor o izgradnji solarnog parka u zoni te smo im za tu svrhu prodali zemljište kao i dokumentaciju koju smo napravili u prethodnim godinama. Također, i u 2019. godini radimo dokumentaciju za II fazu izgradnje solarnog parka koju će HEP također od nas otkupiti.
Kao što Vam je poznato tvrtka VR Metal d.o.o. izgradio je tvornicu i zapošljava oko 20 radnika, a kad se stavi u punu funkciju bit će i preko 50 zaposlenih. U zoni je pri kraju izgradnja pročistača što će puno značiti za postojeće , a i buduće investitore.
Svakako, najznačajniji projekt koji je već započeo u 2018. godini i trebao bi biti dovršen do kraja 2019. godine je izgradnja poslovnog inkubatora čija sama izgradnja iznosi 24.000.000 kuna. Oko 19.500.000 kuna dobili smo iz EU fondova , a ostatak mislimo pokriti iz državnog i županijskog proračuna kao i kreditnim zaduženjem što smo i planirali u proračunu za 2019. godinu.
Grad Vrlika će i u 2019. godini ulagati u rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju vodovodnog i kanalizacijskog sustava do dodatnih ulaganja u očuvanje kulturnog bogatstva Grada.
I dalje ćemo sufinancirati nabavu udžbenika, stipendirati studente, financirati prijevoz učenika srednjih škola , lokalni prijevoz, isplaćivati naknade roditeljima za novorođenu djecu, sudjelovati u podmirenju troškova stanovanja i ogrijeva, dodjeljivati subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, ulagati u zaštitu okoliša, vatrogastvo, civilnu zaštitu, šport, udruge, turizam, a kao što Vam je poznato od prošle godine boravak djece u vrtiću besplatan.
Moram spomenuti da se je od studenog 2018. počeo provoditi program „Zaželi“ koji se u 100%-tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda i navedeni projekt će trajati 30 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3. 854.000 kuna. Kroz ovaj projekt zaposlene su 23 žene te voditelj projekta. Navedene žene skrbe o 92 korisnika kojima je potrebna pomoć.
DVD Vrlika će ponovno aplicirati projekt izgradnje vatrogasnog doma koji bi se financirao sa 100% sredstvima iz EU fondova, a isto tako pripremamo nove projekte kako bi mogli povlačiti sredstva iz EU fondova, primjerice, radimo projekt dječjeg vrtića kojeg mislimo izgraditi europskim sredstvima.
Kao što sam i najavio prošle godine radimo na projektu izgradnje jedne stambene zgrade za mlade obitelji – POS izgradnja gdje ćemo mi besplatno ustupili zemljište i izgradili potrebnu infrastrukturu kako bi krajnje korisnike taj stan došao što jeftinije. Kandidati za stanove su već odabrani, žao mi je što ih nije bilo više, a navedena zgrada radit će se na prostoru bivše tvornice Dalmatinka.
Također moram spomenuti da smo zbog velike zainteresiranosti građana u 2018. godini otkupili zemljište za proširenje groblja Sv. Petar, a u ovoj godini idemo sa izgradnjom. Također će Hrvatske ceste u ovoj godini napokon izvršiti izmještanje ceste kod groblja kako bi se ubuduće pogrebne povorke mogle nesmetano odvijati.
U želji da dodatno podignemo razinu otvorenosti, transparentnosti i komunikacije sa Vama upoznat ćemo Vas s mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog proračuna s ciljem da putem Vaših prijedloga, ali i kritika usmjerimo proračunska sredstava na dobrobit svih građana Grada Vrlike.
Skip to content