PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Grad Vrlika raspisao je Program poticanja razvoja poljoprivrede za područje Grada Vrlike za 2020. godinu.
Cilj Programa je povećanje primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanje stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane na području Grada Vrlike.
Korisnici Programa mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge poljoprivrednika, obrtnici i zadruge koje pretežno obavljaju ili većina zadrugara pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju a ispunjaju slijedeće uvjete:
a. Imaju prebivalište ili su registrirani na području Grada Vrlike
b. Nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrlici i tvrtkama u vlasništvu Grada
c. Namjenski su koristile sredstva potpore iz proteklih godina
d. Nisu koristili bespovratnu potporu Grada Vrlike iz Programa za mjeru za traženu potporu u proteklih 5 godina
e. Nisu koristili bespovratne potpore Grada Vrlike iz ostalih mjera iz ovog Programa u protekle 3 godine.
Sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Grada Vrlike za 2020. godinu te natječaj traje dok se ista u potpunosti ne iskoriste.
Program pogledajte na:
ili u privitku.
 
Skip to content