PROGRAM JAVNIH POTPORA U KULTURI I ŠPORTU

Grad Vrlika je raspisao javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu i ostalih javnih potreba za 2019. godinu. Više informacija o pozivu, i prijavnicu, pogledajte u privitku!
Skip to content