PRODUŽENJE NATJEČAJA ZA POSLOVNI INKUBATOR

OBAVIJEST

Grad Vrlika., Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska OIB: 64758262921, kao korisnik bespovratnih sredstava EU za projekt KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore za javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV , broj objave 2018/S 0F2-0018974 za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore”, koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ izvršio je izmjenu dokumentacije o nabavi i obavijesti o nadmetanju.
Sukladno izvršenim Izmjenama dokumentacije o nabavi Naručitelj će osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovne dokumentacije o nabavi. Naručitelj je objavio ispravak obavijesti o nadmetanju. Naručitelj će ujedno osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 10 (deset) dana za dostavu ponude u ovom postupku javne nabave male vrijednosti.
„Ponuditelj svoju elektroničku ponudu mora dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske najkasnije do 04. rujna 2018. do 10:00:00 sati. Otvaranje ponuda obavit će se 04. rujna 2018. u 10:00:00 sati u Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska.“

Skip to content