PRIVREMENO ZATVARANJE CESTE U CENTRU GRADA

privremeno se zatvara dio ceste i to od križanja ulice Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Bana Berislavića (zgrada banke)  do križanja ulice 30. svibnja i Bana Berislavića (caffe bar „Brlje“) zbog održavanja manifestacija u sklopu Vrličkog ljeta 2022. godine.  
Dio ceste biti će privremeno zatvoren za promet svih vozila i to u razdoblju od 29. srpnja 2022. (petak) od 12,00 sati do 31. srpnja 2022. (nedjelja) do 08,00 sati.
Mole se vlasnici svih automobila koji se nalaze na parkingu u ulici Bana Berislavića da u gore navedenom razdoblju premjeste automobile na drugu lokaciju budući će se parkiralište koristiti u svrhu održavanja navedene manifestacije.  
Skip to content