PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA IZ POSa

Gradonačelnik Grada Vrlike objavio je javni poziv čiji je predmet prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Vrlike, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15). Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Vrlike imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.
Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Vrlike na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati te na web stranici Grada Vrlike.
Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se isključivo poštom na adresu Grada Vrlike: Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika zaključno do 31. kolovoza 2018. godine.
Skip to content