PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Dana. 12.10. 2018. godine Gradonačelnik Grada Vrlike na svom kolegiju utvrdio je Prijedlog proračuna Grada Vrlike za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu te ga uputio predsjednici Gradskog vijeća na usvajanje.
Isti pogledajte u privitku.
Skip to content