PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA VRLIKE

Gradonačelnik Grada Vrlike je, sukladno članku 37. stavak 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) utvrdio prijedlog Proračuna Grada Vrlike za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu te isti dostavio Gradskom vijeću Grada Vrlike. U privitku se može pogledati navedeni prijedlog.
Skip to content