PREKOGRANIČNA SURADNJA – PROJEKT CULTOUR 2.0.

Grad Vrlika sa partnerima prijavio se na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027.
Projekt nazvan Turistička valorizacija kulturne baštine kroz upotrebu digitalnih tehnologija – CulTour 2.0. prijavljen je sa Općinom Tivat iz Crne Gore, Gradom Jajcem iz Bosne i Hercegovine (JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca) te Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.
 
S obzirom na to da se veliki broj turista odlučuje na putovanje upravo motiviran željom za upoznavanjem kulturno-povijesne baštine nekog mjesta, partnerske organizacije projekta u programskom području prepoznale su turizam kao važnog čimbenika gospodarskog i društvenog razvoja, te kulturnu baštinu kao jedan od najstarijih i najvažnijih generatora turizma. Osim promicanja i očuvanja kulture, ova vrsta turizma omogućava obnovu, očuvanje i zaštitu kulturno-povijesnih lokaliteta kroz održivi razvoj od čega lokalna zajednica može imati višestruke koristi. Svjesni nedovoljno iskorištenih potencijala za razvoj kulturnog turizma, projektni partneri definirali su da je glavni cilj projekta stvaranje nove turističke ponude ulaganjem u četiri (dva manje poznata i dva razvijenija) lokaliteta kulturne baštine, unapređenje upravljačkih kapaciteta u sektoru kulturnog turizma i razvoja novih inovativnih rješenja u prekograničnom području s ciljem poboljšanja održivog gospodarskog razvoja.
 
Ovaj cilj će se postići s 2 specifična cilja: 1) Promicati turističku atraktivnost i stvoriti nove motive za posjet 4 revitalizirane lokacije kulturne baštine u programskom području i 2) Kapaciteti za upravljanje kulturnim i povijesnim turizmom su poboljšani za korištenje novih digitalnih tehnologija.
 
Kako bi se postigli specifični ciljevi, razvit će se 3 rezultata:
1) Kulturna baština rekonstruirana i promovirana kao novi turistički proizvod;
2) Sporazum o partnerstvu u provedbi Roadmapa i
3) Povezivanje urbano-ruralno uz podršku CulTour2.0. implementacijom Roadmapa.
 
Kada je riječ o prvom rezultatu, Općina Tivat kao vodeći partner ovog projekta fokusirat će se na obnovu stare austrougarske cisterne za vodu koja ima potencijal da postane nova turistička atrakcija za turiste. Grad Vrlika dao bi doprinos ovom projektu ulaganjem u obnovu i opremanje tradicijske kuće u Vrlici. Najvažniji dio obnove bila bi i arheološka iskopavanja i prezentacija Utvrde Prozor. Nakon što bi se projektom dovršilo kompletno unutarnje uređenje tradicijske kuće, ti bi prostori služili kao interpretacijski prostor nalaza u Utvrdi Prozor te za promociju aktivnosti projekta. Javna ustanova u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, kao partner sa značajnim iskustvom u projektima iz domene kulture, izgradila bi šetnicu sve do Tvrđave Baroni čime bi se stvorio novi pristup Tvrđavi i dodatno promicanje kulturne baštine Šibenika. Javna ustanova Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca ovim bi projektom obnovila zidine gradske tvrđave čime bi se stvorila potpuno nova vizura grada. Drugi rezultat će osigurati izgradnju kapaciteta i suradnju institucija na provedbi zajedničkog CulTour2.0. Roadmapa za pripovijedanje priča u digitalnoj interpretaciji i pružit će skup preporuka za upravljanje destinacijama. Veza urbano-ruralno, podržane od strane CulTour2.0. implementacijskog plana, bit će osigurana trećim rezultatom. Pristup koji će projekt razviti uključuje strateško planiranje za poboljšanje interpretacije kulturne baštine područja projekta. Uključivanjem svih relevantnih dionika u definiranje puta za što održiviji razvoj i poboljšanje dostupnosti novog turističkog proizvoda dat će nam jasne smjernice za pozicioniranje kulturne baštine u odnosu na postojeću turističku ponudu. Korištenje inovativnih metoda prezentacije i novih digitalnih rješenja omogućit će uvrštavanje razvijenih proizvoda u turističku kartu destinacije. Glavne ciljne skupine koje će imati koristi od realizacije projekta bit će šira javnost, javna tijela, pružatelji usluga i drugi dionici turizma, gospodarski subjekti.
Skip to content