PREDOČENJE ELABORATA NOVE IZMJERE ZA KOSORE I PODOSOJE

Nastavno na aktivnosti koje se provode u okviru Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2022. godinu, obavještavamo Vas o početku predočavanja elaborata nove izmjere za:
– dio k.o. Kosore/Podosoje
 
Predočavanje započinje s danom 11.09.2023. i održat će se u terenskom uredu u prostoriji Doma kulture na adresi: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 21236 Vrlika.
Više u dokumentu u privitku.
Skip to content