PREDAVANJE ZA ŠUMOVLASNIKE

Pozivaju se vlasnici šuma da prisustvuju predavanju o izradi Programa gospodarenja koji se izrađuju za privatne šume
Program gospodarenja za G.J. „Vinalić-Satrić“ obuhvaća katastarske općine: Dabar, Donji Bitelić, Garjak, Ježević, Koljane, Kosore, Maovice, Otišić, Podosoje, Potravlje, Satrić, Vinalić, Vrlika i Vučipolje.
Predavanje će se održati u Gradu Vrlici, Domu kulture, 17.05.2018. u 9:30 sati.
Skip to content