POZIV ZA PRIJAVU NA RAD U JAVNIM RADOVIMA

Temeljem nacionalnog programa zapošljavanja kroz Javne radove, pozivamo sve zainteresirane nezaposlene osobe koje su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje da dostave svoje zamolbe za zapošljavanje u programu. Prednost pri zapošljavanju imati će nezaposlene osobe za koje Hrvatski Zavod za zapošljavanje u potpunosti financira mjesečnu plaću. Zamolbe za rad u programu dostaviti Gradu Vrlici, Trg fra Filipa Grabovca 6, najkasnije do petka 22. travnja 2016. godine do 12,00 sati.
Više informacija pogledajte u privitku.
Skip to content