POZIV ZA JAVNE RADOVE

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja Grada Vrlike koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave svoje prijave za zapošljavanje u Programu održavanja javnih površina u Gradu Vrlici (čišćenje i održavanje javno-prometnih površina, čišćenje i održavanje groblja, uređenje i održavanje cesta i poljskih putova). Inicijator i izvršitelj javnih radova je Grad Vrlika.
Za navedeni program traži se 5 osoba.
Predviđeno trajanje radova je najduže do 6 mjeseci.
Sredstva za financiranje javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Vrlike ako su:
Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:
– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profilastručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
– mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
– mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
– osobe starije od 50[ prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice i potvrdu HZZ-a.
Prijave se dostavljaju do 16.04.2019.g. u pisarnicu gradske uprave Grada Vrlike.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrlike, tel.827-023.
Skip to content