POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE KOMPOSTERA

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE KOMPOSTERA

komposter

Eko Vrlika d.o.o. za komunalne djelatnosti tijekom travnja 2015. godine dijeliti će kompostere za bio otpad zapremnine 1830 l građanima s područja Grada Vrlike koji posjeduju okućnicu ili vrt.  

Zainteresirani građani moraju:
–    imati prebivalište na području Grada Vrlike
–    posjedovati uređenu okućnicu ili vrt iz kojih se zbrinjava bio otpad
–    imati pomirene obveze prema Gradu Vrlici – komunalna naknada
–    imati podmirene obveze prema Eko Vrlika d.o.o.

Prioriteti:
–    površina okućnice ili vrta i količina bio otpada
–    broj osoba koje će koristiti komposter
–    mogućnost smještaja kompostera
–    redoslijed podnošenja prijava

Obveze korisnika:
–    voditi brigu o opremi s pažnjom dobrog gospodara
–    redovito i pravilno koristiti komposter
–    redovno i pravilno održavati komposter
–    upotrebljavati komposter na lokaciji koja je navedena u Ugovoru
–    zaštita od krađe
–    suradnja pri provjerama

Svi zainteresirani mogu se prijaviti ispunjavanjem zahtjeva za korištenjem kompostera na web stranici Grada Vrlike, www.vrlika.hr ili ispunjavanjem zahtjeva u prostorijama Eko Vrlike d.o.o. na adresi, Trg dr. Franje Tuđaman 1, Vrlika.  Zahtjevi će se zaprimati do 13. travnja 2015. godine. Sa odabranim korisnicima sklopiti će se Ugovor o korištenju kompostera.

 
Izvor slike: shop.unimax.ch

 

Skip to content