POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA NA ČESMI

Pozivaju se svi zainteresirani da iskažu interes za korištenje javnih površina na području Grada Vrlike namijenjenih postavljanju pokretnih prodajnih mjesta (štandova i pokretnih objekata za prodaju) i ugostiteljskih terasa za vrijeme održavanja vrličkog ljeta 2018. – dani Milana Begovića u pisanom obliku i da dostave sljedeće podatke:
– ime i prezime odnosno naziv tvrtke
– djelatnost koja bi se obavljala na javnoj površini
– rješenje ili odluka nadležnog tijela o dopuštenosti obavljanja djelatnosti
– površina koja bi se koristila
– lokacija
– datumi korištenja javne površine
Javna površina daje se na korištenje uz naknadu u iznosu od 6 kn /m2 po danu korištenja.
Interes za korištenje javnih površina iz Poziva može se iskazati za sve vrijeme trajanja vrličkog ljeta zaključno s 03. kolovoza 2018. godine do 12,00 sati pisanim putem na adresu Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.
Skip to content