POZIV ZA DRUŽENJE U DNEVNOM BORAVKU

Poziv za druženje u dnevnom boravku
Obavještavamo cijenjene sugrađane da je“ Dnevni boravak“ za starije otvoren za posjete.
U „Dnevni boravak„ mogu se uključiti korisnici koji imaju potrebu za najmanje jednu aktivnost „dnevnog boravka„.
Sadržaji su:
-radno – okupacijske aktivnosti,
-aktivnosti usmjerene na stjecanju novih znanja i vještina,
-sportsko – rekreativne aktivnosti prilagođene dobi i potrebama korisnika,
-tematska predavanja,
-radionice,
-organizacija izleta i posjeta kulturno – umjetničkim i drugim događanjima,
-drugi sadržaji i aktivnosti prema interesima korisnika
Skip to content