POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA STRUČNI NADZOR POSLOVNOG INKUBATORA

Dana 22. listopada 2018. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore na lokaciji kat. čest. 724/39 K.O. Kosore. Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne nabave iznosi 180.000,00 HRK bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Rok za dostavu ponude jest 8 dana (do 30. listopada 2018.g.) od dana upućivanja poziva na dostavu ponuda. Procijenjena investicijska vrijednost projekta izgradnje poslovnog inkubatora iznosi 22.173.321,40 HRK sa porezom na dodanu vrijednost (PDV). Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i isključivo putem e-maila ivana.klaric.kukuz@gmail.com.
Podsjetimo, projekt Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore sufinancira se iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Projekt u vrijednosti od 87,74% financira EU, dok 12,26% sredstava osigurava korisnik Grad Vrlika. Projekt “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” stvorit će povoljno okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća, a svojim stanarima i poduzetnicima početnicima pružiti namjensku infrastrukturu za učinkovitu potporu u razvoju konkurentnosti njihovog znanja, ideja, proizvoda i usluga, nužnih za olakšan rast i razvoj s ciljem privlačenja investicija, odnosno stvaranja mogućnosti za otvaranje radnih mjesta. Stanari Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore će dobiti mogućnost umrežavanja, suradnje, povezivanja i pristupa globalnim resursima, kao i pristupa znanju o upravljanju financijama, poslovnom planiranju, potrebi i načinima razvoja ljudskih kapaciteta i ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj.
Skip to content