POVEĆANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 14. sjednici donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za opremu novorođenog djeteta kojom je visina pomoći izražena u eurima pri čemu je došlo i do povećanja same naknade. Tako visina novčanog iznosa za opremu novorođenog djeteta iznosi:

– za prvo dijete podnositelja zahtjeva 1.500,00 eura

– za drugo dijete podnositelja zahtjeva 2.000,00 eura

– za treće dijete podnositelja zahtjeva 3.000,00 eura

– za četvrto i svako daljnje dijete 3.500,00 eura

Kao i do sada pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta prema ovoj Odluci može se ostvariti uz uvjet da su oba roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Vrlike i to jedan roditelj s neprekidnim prebivalištem u Gradu Vrlici najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta, a drugi roditelj mora imati prebivalište u Gradu Vrlici u trenutku rođenja djeteta dok samohrani roditelj mora imati neprekidno prebivalište u Gradu Vrlici najmanje jednu godinu prije rođenja djeteta za kojeg podnosi zahtjev.

Skip to content