POTREBA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ – KAMP TABELA

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko dalmatinske županije obavještava javnost da se mogu očitovati po pitanju zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat “Izgradnja kampa Tabele u Vrlici”.
Elaborat preuzmite iz kategorije DOKUMENTI na:
Skip to content