POTPORA ZA OPG U TURIZMU

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata iz programa Konkurentnost turističkog gospodarstva u 2022. godini. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 13.000.000,00 kuna.
Program se sastoji od dvije Mjere:
Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2-Kampova, A3-OPG,
Mjera B – pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko-moslavačke županije.
Cilj programa
Uz glavni cilj – povećanje konkurentnosti i održivosti turističkog gospodarstva, Program treba doprinijeti i ostvarenju sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj,
razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima,
razvoju dodatnih sadržaja u destinaciji i produljenju sezone,
zelenoj i digitalnoj tranziciji poduzetnika u sektoru turizma,
razvoju novih inovativnih turističkih proizvoda i usluga,
oporavku turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.
Prihvatljivi prijavitelji
subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti,
OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Prihvatljivi troškovi
priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće parcele,
trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele,
nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata,
troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti,
troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta.
Intenzitet potpore i način isplate
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
Ministarstvo sredstva za odobrene potpore isplaćuje na žiro račun korisnika u dva dijela:
70 % iznosa odobrene potpore po zaključenju Ugovora
ostatak iznosa po dostavljenom i prihvaćenom privremenom izvješću s računima o utrošku sredstava za avansno isplaćeni dio te dokazima o plaćanju (bankovni izvadak po računu), poštujući ugovorene rokove
Bespovratne potpore temeljem ovog Programa smatraju se potporom male vrijednosti.
Način podnošenja prijave
Prijave se obvezno podnose online sa svim potrebnim skeniranim ili učitanim prilozima, putem Prijavnog obrasca KTG/2022 koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici Javni pozivi: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414
Prijavitelj po predmetnom Javnom pozivu može podnijeti jednu prijavu.
Više informacija o ovom natječaju saznajte na službenim stranicama Ministarstva turizma i sporta.
Skip to content