POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU INKUBATORA

Grad Vrlika zastupan po gradonačelniku Juri Plazoniću dana 19. studenog 2018. godine sklopio je Ugovor o građenju s tvrtkom M-P-Beton d.o.o. za predmet nabave: Izvođenje radova na izgradnji Poslovnog inkubatora u radnoj zoni Kosore, Ev.br.nabave: NMV-1/18, broj objave: 2018/S 0F2-0018974 sukladno kriteriju za odabir ponude iz točke 4.6. Dokumentacije o nabavi, kao ekonomski najpovoljnijom ponudom.
Vrijednost navedene nabave iznosi 19.197.693,52 HRK bez PDV-a, odnosno 23.997.116,90 HRK uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV). Izvođač se obvezuje izvesti radove na projektu u roku od 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.
Uz gradonačelnika grada Vrlike Juru Plazonića, potpisu ugovora od predstavnika naručitelja prisustovali su: Nikola Uzun, zamjenik gradonačelnika, Branko Maras, voditelj odsjeka za komunalno gospodarstvo, obnovu i razvitak te Branimir Turudić, projektni administrator na projektu. Predstavnici izabranog Izvođača su: Josip Mešin, direktor M-P-Beton d.o.o. te Matilda Srdarev, voditeljica tehničke službe navedenog Izvođača.
Podsjetimo, projekt „Izgradnja poslovnog inkubatora u radnoj zoni Kosore“ je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Cilj projekta je omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Nositelj projekta je grad Vrlika, a projektni partneri su Vrla d.o.o. i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Planirana infrastruktura Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore obuhvatiti će izgradnju i opremanje 12 funkcionalno-prostornih jedinica ( 6 ureda i 6 radionica), čime će se stvoriti povoljno okruženje za osnivanje i ravoj poduzeća na području grada Vrlike i velikog dijela zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Stanovnici Poslovnog inkubatora će dobiti mogućnost umrežavanja, suradnje i povezivanja, kao i pristup znanju o upravljanju financijama, poslovnom planiranju, razvoju ljudskih kapaciteta i ulaganju u istraživanje, razvoj i inovacije. Također, biti će im dostupna komunikacija i interakcija sa suradnicima inkubatora, među kojima su relevantne akademske institucije.
Skip to content