POTPISAN UGOVOR U APNU

Gradonačelnik je jučer posjetio Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama. Tema posjeta bilo je potpisivanje ugovora sa APN-om o darovanju zemljišta u vlasništvu Grada APN-u za potrebe izgradnje POS-ove zgrade.
Ovim činom još smo korak bliže realizacije projekta stambenog zbrinjavanja mladih obitelji preko POS programa.
Skip to content