POSTAVLJENA NOVA URBANA OPREMA

Grad Vrlika je završio postavljanje urbane opreme za nadolazeću ljetnu sezonu, te na taj način zaokružio ukupni dojam uređenja Grada.
Postavile su se klupe i stolovi na vidikovcima i odmorištima na širem području Vrlike, samo klupe su postavljene oko crkve Sv. Josipa u Ježeviću, a u užoj jezgri su instalirani koševi za smeće.
Cijena postavljene opreme sa PDV-om iznosila je 126.133,13 kuna.
Skip to content