POSTAVLJANJE AKCELEROGRAFA

Nastavlja se suradnja Grada Vrlike i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu  pa tako nakon Biološkog odsjeka kojem je Grad Vrlika dao u zakup zgradu škole u Ježeviću koja se koristi za terenski rad, suradnja je započela s Geofizičkim odsjekom. Naime, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek provodi projekt “Geofizička-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla”- CRONOS . Glavni cilj projekta je olakšati razvoj i modernizaciju procjene seizmičke opasnosti u Hrvatskoj i potaknuti razvoj politika smanjenja seizmičkog rizika kroz izgradnju znanstvene infrastrukture i kapaciteta, prijenos znanja i međunarodnu suradnju.  U okviru navedenog projekta u Vrlici je dana 07. ožujka o.g. počelo provođenje geotehničkog istražnog bušenja i postavljanje bušotinskog akcelerografa i to na nekretnini označenoj kao čest.zem. 493/3 KO Vrlika, pobliže blizu ambulante. 
U sklopu projekta CRONOS napravit će se mikrozoniranje grada Vrlike čime će se dobiti seizmička podloga koja je neophodna prilikom urbanističkog planiranja s ciljem da se omoguće što kvalitetnije informacije za kvalitetnu protupotresnu gradnju,  a što je glavni preduvjet za daljnji razvoj grada.
Skip to content