POSLOVNI INKUBATOR KOSORE

Podsjetimo!
Potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr. sc. Martina Dalić zajedno sa gradonačelnikom Grada Vrlike g. Jurom Plazonićem potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” (Poziv na dostavu projektnih prijedloga KK.03.1.2.01. Razvoj poslovne infrastrukture) koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Cilj projekta je omogućiti dostupnost poduzetničko-poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Nositelj projekta je Grad Vrlika, a projektni partneri su Razvojna agencija Grada Vrlike – Vrla d.o.o. i Javna ustanova RERA S. D. za koordinaciju i razvoj SDŽ. Ukupna vrijednost projekta “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” je 22.173.321,40 HRK. Od toga EU sredstva su 19.454.872,19 HRK odnosno 87,74 % od ukupne vrijednosti projekta, a 2.718.449,21 HRK odnosno 12,26 %su vlastita sredstva Korisnika projekta.
Poslovni inkubator Kosore gradit će se u istoimenoj zoni, na površini od 8.000 m2, a sam objekt ukupnog GBP-a je 2.233.37 m2. Planirano vrijeme izgradnje poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore jest od 01.studenog 2017.g. do 01.srpnja 2019.g.
Nepostojanje poslovnog inkubatora na širem području grada Vrlike, uključujući i veliki dio ostatka zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, nepovoljno utječe na okruženju za osnivanje i razvoj poduzeća, a poduzetnici početnici nemaju namjensku infrastrukturu za učinkovitu potporu u razvoju konkurentnosti njihovog znanja, ideja, proizvoda i usluga nužnih za poslovni uspjeh i opstanak na tržištu. Slijedom navedenog razvoj poduzetničke infrastrukture provedbom Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, prepoznat je kao nositelj gospodarskog razvoja i općeg napretka grada Vrlike i njemu gravitirajućih područja zaobalja Dalmacije.
Ciljne skupine kojima će projekt poboljšanjem dostupnosti poduzetničko-poslovne infrastrukture izravno doprinijeti su:
-poduzetnici početnici unutar 3 godine od osnivanja, definirani kao trgovačka društva i obrtnici (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora)
-poduzetničke potporne institucije (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora)
-nove poslovne jedinice postojećih poduzetnika (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora)
-stanovništvo područja Grada Vrlike
-postojeći poduzetnici s područja BIH koji su zainteresirani za poslovni nastan u RH
Ciljevi projekta su:
-uspostavljena kapaciteti novoizgrađenog i opremljenog poslovnog inkubatora sa svim pratećim uslugama
-poduzetnička potporna institucija, postojeća i nova poduzeća koja koriste novi Poduzetnički inkubator i njegove kapacitete za rast i razvoj, te otvaranje novih radnih mjesta
-osigurani dostatni kapaciteti poduzetničko-poslovne infrastrukture na području grada Vrlike te djela zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije za olakšan rast i razvoj s ciljem privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta.
Skip to content