POS STANOVI

Dana 13. ožujka 2020. godine gradonačelnik Jure Plazonić i njegov zamjenik Nikola Uzun bili su u Zagrebu u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na sastanku sa direktorom APN-a Draganom Hristovim na kojemu se dogovarala daljnja realizacija izgradnje POS-ove zgrade u Gradu Vrlici.
Istom sastanku je prisustvovao i savjetnik ministra i potpredsjednika Vlade Predraga Štromara u Ministarstvu graditeljstva gospodin Pave Šašlin sa kojim se raspravljalo o problematici u našem Gradu, a gdje bi ministarstvo moglo pomoći u realizaciji naših projekata.
Dogovoreno je koju dokumentaciju Grad Vrlika treba dostaviti APN-u, a istovremeno je dogovoreno koji su sljedeći koraci APN-a. Napominjemo da je prethodno utvrđena Lista prvenstva za kupnju stanova u gradu Vrlici, a koja broji 14 kandidata.

Skip to content