PORIBLJENO JEZERO ŠARANOM

Športsko Ribolovno Društvo „Šaran“ Vrlika dana 15. 05. 2020 god. poribilo je jezero Peruča šaranom u količini od 1000 kg. Šarani su težine od jednog do dva kilograma. Poribljavanju se odozvalo dvadesetak članova.
Skip to content