PORIBLJENA CETINA

Športsko Ribolovno društvo „Šaran“ Vrlika  izvršila je poribljavanje rijeke Cetine desetak dana prije otvaranja sezone. Kao i do sada najaktivniji u poribljavanju bio je dopredsjednik udruge Ivan Vuletić zvani (ćok) a u pozadini Srđo i bivši predsjednik Frane koji već aktivira svojega unučića. Udruga ima namjeru u ovoj godini nastaviti s poribljavanjem kako rijeke Cetine tako i Peručkog jezera.
Skip to content